Drukuj

? Monitoring


Monitoring jest niezwykle skutecznym sposobem zabezpieczenia mienia. Polega on na przekazywaniu informacji o zdarzeniu (wamaniu, napadzie, poarze itp.) i jego miejscu, drog radiow lub telefoniczn do Centrum Monitorowania. Informacje takie s natychmiast przekazywane zaogom interwencyjnym znajdujcym si w rejonie operacyjnym, w ktrym powstao zagroenie. Zaogi interwencyjne s wyposaone w niezawodne rodki cznoci, sprzt i rodki przymusu bezporedniego. Jednoczenie operator Stacji Monitorowania, moe powiadomi suby publiczne (policj, stra poarn, pogotowie) i w razie potrzeby wezwa je na miejsce zdarzenia.


? Monitoring Telewizyjny CCTV

Monitoring CCTV jest zintegrowanym lub samodzielnym systemem obserwacji terenu i rejestrowanym obrazem w rejestratorze i przechowywaniem nagra w okresie od 7 do 30 dni w nawet i wicej.